Over docenthuren.nl

Docenthuren.nl is de schakel tussen de vraag en het aanbod in de wereld van het onderwijs. Voor onderwijsinstellingen zijn wij de uitkomst wanneer er snel een geschikte, ervaren of getalenteerde docent, trainer of instructeur gevonden moet worden. Of het nu gaat om vakgebieden zoals ondernemen, economie, wiskunde B, HTVP, of Cameratoezicht – ons team bestaat uit ervaren en gespecialiseerde krachten vanuit alle hoeken van het beroepenveld. Door continu en intensief contact met alle docenten, is er voor uw instelling altijd een geschikte docent op korte termijn beschikbaar! 

Voor docenten is Docenthuren.nl een eenvoudige route naar (meer) werk in het onderwijs, of het nou gaat om een tijdelijke freelance klus of een vaste aanstelling in loondienst. Bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland behoren tot ons netwerk in liggen binnen handbereik, waardoor er altijd wel ergens vraag is naar jouw diensten als docent.

Het team van docenthuren.nl is net zo gevarieerd als het aanbod dat wij hebben in het onderwijs. Dit is de perfecte combinatie geweest voor het opzetten van deze organisatie. Met achtergronden in het Ondernemen, Marketing & Sales, Management en Leidinggeven én Politie en Beveiliging, zijn wij van alle markten thuis. 

Houd ons in de gaten via Linkedin!

Ons team

Samen zijn wij docenthuren.nl

Paul Scholtz

Paul Scholtz

Opertional & Sales

Michael Boekee

Michael Boekee

Operational & organisation

Ruben Scholtz

Ruben Scholtz

Sales & marketing

Richard Boekee

Richard Boekee

Organisation & marketing

De docent die u zoekt, hebben wij wél!

Deel ons met uw netwerk!

Copyright © 2019 Docenthuren.nl | Designed by The Future Design