Onze ambities

Een visie voor de toekomst

Kwaliteitsonderwijs voor iedere student zonder kennis achterstand en zonder leraren tekort.

Wij zien- en horen veel te regelmatig dat de studenten die uitstromen naar een beroep eigenlijk nog niet over de juiste kwalificaties beschikken. Er zit vaak een gat tussen het theoretische uitstroomniveau van het onderwijs en het praktische instroomniveau in het bedrijfsleven. Hierdoor zijn er te vaak nog aanvullende opleidingen nodig om er voor te zorgen dat de jonge werknemer de juiste kennis en skills heeft.

Daarnaast is er in onderwijsland ook nog eens een vergrijzing ontstaan dat heeft geleid tot een lerarentekort en een studie achterstand, vaak bij degenen die het nou net het hardst nodig hebben. Als tijdelijke oplossing worden vakdocenten vaak vervangen door andere gekwalificeerde docenten (bv een docent engels vervangt een vakdocent), waardoor het probleem niet opgelost wordt, maar vooruit wordt geschoven.

Docenthuren is opgericht om hier verandering in aan te brengen en de opleidingsmanagers te ontzorgen. Wij willen de studie achterstanden en de leraren tekorten verhelpen, door zowel de overcapaciteit van bestaande docenten te benutten als gebruik te maken van hybride docenten (professionals uit het bedrijfsleven) wanneer mogelijk.

Wij hebben een groot, divers en kwalitatief docententeam samengesteld en daaromheen een groot netwerk opgebouwd met zowel docenten als professionals uit het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen wij in een korte tijd erg snel schakelen en hebben wij binnen no-time de juiste persoon op de juiste plek.

Heb je vragen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

036 20 60 823

info@docenthuren.nl